Složení tavných lepidel

Možné složky formulace tavného lepidla se vztahují k jejich výkonu a vlastnostem zpracování. Hlavní součásti tavného lepidla a jejich role jsou:

Základní polymer

Jedná se o molekulární páteř systémů a používá se k zajištění vlastní síly a chemické odolnosti i aplikačních charakteristik.

Lepkaví agenti

Přidávají se pro zlepšení počáteční adheze a pro modifikaci základního polymeru.

Zpracování olejů a vosků

Používají se k úpravě viskozity a doby tuhnutí. Tackifikátory a zpracovatelské materiály ovlivní pružnost při nízké teplotě a pevnost finálního lepidla při vysoké teplotě.

Poplatky

Používají se k upřesnění určitých vlastností, jako je viskozita taveniny, koeficient tepelné roztažnosti, doba tuhnutí atd.

Antioxidanty

Používají se k zajištění odolnosti proti oxidaci - spíše pro polymer v aplikovaném stavu než pro konečný spoj.

UV inhibitory

Používají se k zajištění stability vystavení světlu.